Vilka blodprover ska man vara fastande

by grupptrycket

När du tar vissa blodprover kan sjukvårdspersonalen informera dig att du ska vara fastande. Men vad innebär det exakt och vilka blodprover kräver fastande?

Att vara fastande inför ett blodprov innebär att du inte får äta eller dricka något, förutom vatten, i 10 till 12 timmar före provtagningen. Detta beror på att halterna av vissa ämnen i blodet kan påverkas av mat och dryck.

Vilka blodprover ska man vara fastande?

Det finns ett antal blodprover där du behöver vara fastande. Nedan finner du en tabell över dessa tester, tillsammans med anledningen till varför du behöver vara fastande.

Blodprov Kräver Fastande Anledning
Lipidprofil Ja För att få ett korrekt värde på dina blodfetter
Blodsocker Ja För att se om du har diabetes
C-peptid Ja För att utvärdera insulinproduktionen i kroppen
Serotoni Ja För att testa för vissa typer av tumörer

Hur påverkas blodprovsresultaten av fastande?

Fasta kan ha en stor inverkan på resultaten av ditt blodprov. Till exempel, mätningar av blodsocker och blodfett kan direkt påverkas av vad du äter. När det gäller blodfetter, är det främst triglyceridnivåerna som påverkas av matintag.

Sammanfattning

Att vara fastande inför ett blodprov betyder att du inte får äta eller dricka (förutom vatten) i 10 till 12 timmar före provtagningen. Vilka prover som kräver fastande kan variera, men lipidprofil, blodsocker, C-peptid och serotonin är några vanliga exempel. Om sjukvårdspersonalen inte specifikt har informerat dig om att vara fastande inför ett blodprov bör du anta att du kan äta och dricka som vanligt. Om du är osäker på hur du bör förbereda dig inför ett blodprov, bör du alltid kontakta sjukvården för rådgivning.

Relaterade inlägg