Tommie Gyllin utkastad ur Robinson

by grupptrycket

Under Robinson 2022 blev Tommie Gyllin plötsligt ombedd att lämna programmet. Tittarna fick först inte någon information om varför, men sedan händelsen har mer information framkommit. Han är anklagad för att ha uttryckt sig rasistiskt under produktionen.

Vad har Tommie sagt i Robinson?

Enligt en annan deltagare har Tommie flera gånger kommit med rasistiska kommentarer riktade mot henne. Tommie säger själv att det här inte är sant, och lämnar också en annan version av händelserna. Vad har Tommie sagt i Robinson? Vems version stämmer? Vi kan bara konstatera att produktionsteamet tog tillräckligt allvarligt på händelserna för att be Tommie lämna programmet.

Relaterade inlägg