Hur många ben har man i kroppen?

by grupptrycket
bones123

Vi bär med oss det hela tiden. Vi skulle inte klara oss utan det. Det är essentiellt för vår existens som vi lever idag. Det handlar om skelettet! Trots att det är så viktigt för oss, tänker vi sällan på det. Kan du ens svara på frågan: hur många ben har man i kroppen? De flesta går nog bet på den frågan, men fortsätt läsa så blir du snart klokare i ämnet.

Skelettet – en del av rörelseorganen

Skelettet håller oss upprätta. Utan det skulle vi sjunka ihop som en säck potatis. Men skelettet har även andra viktiga funktioner. Det skyddar våra inre organ genom att verka som en sköld. Det är också fäste för alla våra muskler.

Det är skelettet och musklerna som tillsammans gör så att vi kan röra på oss. Båda är en del av rörelseorganen. Förutom skelett och muskler hör även leder, ligament, nervsystemet samt blodets cirkulationssystem dit.

En människas skelett är uppbyggt av skelettben i olika storlek. Från de allra största, såsom lårben och höftben, till de allra minsta i örat. Det absolut minsta benet i kroppen är det hörselben som kallas för Stigbygeln.

Vissa delar i kroppen består av bara ett eller några få ben. Låret är exempel på en kroppsdel som enbart har ett ben, om än ett mycket stort sådant. Det är både längst och tyngst. Andra kroppsdelar består istället av många ben. Ryggraden är ett exempel, händerna ett annat. Vardera av våra händer består faktiskt av hela 27 stycken ben!

Skelettet består av benvävnad

Benvävnad är det som skelettet består av. Det finns två olika sorters benvävnad: kompakt och svampaktig. Den kompakta är tung och innehåller nerver, blod- och lymfkärl. Den svampaktiga är mer “luftig” i sin konstruktion och innehåller förutom hålrum även benmärg.

Varje enskilt skelettben består av både kompakt och svampaktig benvävnad. På det viset blir vårt skelett starkt och hållbart, men ändå inte för tungt för oss att bära.

Hur många ben har man i kroppen när man föds?

Så, hur många ben har man i kroppen då? Svaret skiljer sig faktiskt beroende på om man talar om ett barn eller en vuxen person. När vi föds har vi ungefär 300 ben i kroppen. Det är fler än när vi sedan blir fullvuxna. Hur kan det komma sig, kan man undra?

Jo, flera av de skelettben som vi föds med växer med tiden samman. När vi når cirka 20 års ålder har de sista benen hunnit växa ihop. Bebisens skelettben är mycket mindre och med många ben blir deras skelett mycket rörligare. Det är en fördel när bebisar ska födas. Själva födseln blir ju enklare ju mer “mjuk” och flexibel bebisen är.

Du har säkert hört talas om fontanellen på bebisar? Man kan försiktigt känna detta som den mjuka delen uppe på deras huvud. Det mjuka man känner är luckor i skallbenet som består av bindväv.

Deras skallben är delat i dessa bindvävstäckta luckor för att underlätta födseln. När bebisen föds fram i den trånga förlossningskanalen, kan dessa skalldelar glida över varandra för att göra huvudet lite mindre. Fiffigt va?! Vid två års ålder har luckorna vuxit samman, precis som många andra ben i kroppen kommer göra. 

Och hur många ben har man i kroppen när man dör?

Hela 300 ben när vi föds. Det är mycket det, men hur många har vi när vi dör då? Eller snarare: hur många ben har man i kroppen i vuxen ålder? Svaret skiljer sig lite beroende på hur man räknar, 206 eller 220 är de siffror som brukar anges. Men ska vi gå efter vad 1177 säger, så är 206 det korrekta svaret.

Brutna ben

Ibland är olyckan framme. Trots att skelettet är så starkt kan man ha oturen att bryta ett ben. Eller få en fraktur, som det heter på läkarspråk. Det kan handla om allt ifrån det stora lårbenet till en liten tå.

När en fraktur uppstått vill kroppen läka detta. Ett slags mjukare ben bildas kring frakturen. Så småningom omvandlas detta till vanlig benvävnad. Vid allvarliga benbrott ska man alltid få vård (t.ex. lårbenet), medan vissa brukar klara att läka på egen hand (såsom alla tår utom stortån).

Ja, visst är väl kroppen och hela rörelseapparaten fantastisk – tänk vad vårt skelett kan! Det skyddar oss, får oss i rörelse och kan till och med läka sig själv, som att det har superhjältekrafter. När någon nu ställer dig frågan: hur många ben har man i kroppen? Då kan du svara på frågan samt ge en hel del fakta därtill. 

Relaterade inlägg