Clark Olofsson & Donegal Demuynck

by grupptrycket

En av Sveriges mest kända brottslingar är Clark Olofsson. Han har åkt in och ut ur fängelset i nästan hela sitt vuxna liv.

För inte så länge sedan gjorde Netflix en serie om Clarks liv i serien ”Clark”. Efter att personen i fråga kollat in serien hade han många synpunkter på hur den skildrade honom. Dessutom stämde en del saker inte alls in med vad som egentligen hände i verkligheten.

Vill ha ny säsong

Efter att serien visade sig bli en hit har Clark Olofsson så småningom haft synpunkter på att det ska göras fler säsonger. Han får givetvis pengar för att ställa upp med namn och information så det är kanske inte så konstigt.

Håller till i Belgien

När Clark blev intervjuad om serien befann han sig i Belgien tillsammans med sin exfru Marijke och en av deras gemensamma sönder. Om det var Clark Olofsson & Donegal Demuynck vågar vi inte svara på men det är tydligt att han fortfarande har kontakt med sina vuxna söner.

Hans hälsotillstånd är inte det bästa och kriminaliteten har han lagt bakom sig enligt honom själv. Han har en hel del på gång och serien på Netflix är bara en sak i mängden hävdar han.

Relaterade inlägg